Επιτάφιοι του Αγίου Όρους. Ιστορία, φυσικοχημικές αναλύσεις &                         διατήρηση. Γενικές αρχές προληπτικής συντήρησης.Προλογισμός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. ΒαρθολομαίοΣελίδες / Μέγεθος: 192 / 24x17 

ISBN: 978-960-354-558-3

Εκδόσεις: Ινστιτούτου του Βιβλίου

-Καρδαμίτσας 

 

Μέσα στην Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία, κατά την τέλεση της          Θείας     Ευχαριστίας         και           των    άλλων      ακολουθιών, χρησιμοποιούνται λειτουργικά και διακοσμητικά ενδύματα και υφάσματα. Τα λειτουργικά υφάσματα και ιδιαίτερα ο επιτάφιος που  είναι      ο                    σκοπός   της    παρούσης   μελέτης, φέρουν συμβολισμούς τόσο στα χρώματα όσο και στη διακόσμησή τους. Η βυζαντινή & μεταβυζαντινή εκκλησιαστική κεντητική δεν ήταν αφηγηματική ούτε και ‘αφαιρετική’ αλλά πνευματική και συμβολική. Δείγματα βυζαντινών & μεταβυζαντινών λειτουργικών         υφασμάτων,                όπως    είναι           οι    επιτάφιοι, αποθησαυρίζονται                    στα        σκευοφυλάκια του              Αγίου  Όρους. Πρόκειται για έργα τα οποία δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά από την πλευρά της ανάλυσης με φυσικοχημικές τεχνικές και της καταγραφής της διατήρησης των κατασκευαστικών τους υλικών. Κύριος    σκοπός  της  μελέτης      είναι                   να     αναδειχθούν συγκεκριμένοι αγιορείτικοι επιτάφιοι βάσει τεχνοτροπικών στοιχείων, ορισμένα από αυτά αδημοσίευτα για το κοινό, να παρουσιαστεί ο συμβολικός χαρακτήρας του επιταφίου και οι διαφορές με τα άλλα Ορθόδοξα λειτουργικά υφάσματα, καθώς και να αναδειχθούν οι συμβολισμοί των κατασκευαστικών υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την Ορθόδοξη παράδοση. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την ανάλυση των κατασκευαστικών υλικών των συγκεκριμένων επιταφίων, με την καταγραφή της σημερινής κατάστασης και διατήρησης των υφασμάτων και με προτάσεις κατάλληλης αποθήκευσης και έκθεσης. Γενικές αρχές της προληπτικής συντήρησης ως μέτρο διατήρησης παρουσιάζονται ως κατακλείδα.


 Τεχνικές και Υλικά Ζωγραφικών Έργων Τέχνης: Φορητές Εικόνες και Πίνακες. Γενικές Αρχές Προληπτικής Συντήρησης
Χαιρετισμός: Α.Θ.Μ. Πάπας & Πατριάρχης Αλεξανδρείας & Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β.
Προλογισμός: τ. Διευθυντής Συντήρησης Εθνικής Πινακοθήκης: Δρ. Μιχαήλ Δουλγερίδης
Εισαγωγικό Σημείωμα για την Θεολογία της Εικόνας: Δρ. Γεωρ. Κόρδης

Επικ. Καθηγητής Δρ. Χρήστος Χ. Καρύδης 


Εκδόσεις Ίων

ISBN: 978-960-508-301-4, Eύδοξος: 86199428
Έτος έκδοσης: 2019
Σελ. 184


Το περιεχόμενο της μελέτης, το οποίο σε δώδεκα (12) κεφάλαια καλύπτει την παρουσίαση όλων των κατασκευαστικών υλικών και τεχνικών της φορητής εικόνας και των πινάκων, διαμορφώθηκε για μεγαλύτερη ευκολία σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται όλα τα κατασκευαστικά υλικά της φορητής εικόνας (ξύλο, ύφασμα, προετοιμασία, χρωστικές, συνδετικά υλικά, χρύσωμα και βερνίκωμα) και στο τέλος παρουσιάζονται βήμα πρός βήμα η κατασκευή μιας φορητής εικόνας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα υλικά και η κατασκευή ενός ζωγραφικού έργου σε ύφασμα όπως επίσης και οι τρόποι τελαρώματος. Τέλος, το τρίτο και τελευταίο μέρος αφιερώνεται στη διατήρηση των ζωγραφικών έργων μέσω της 'πρόληψης' παρουσιάζοντας τα βασικά πεδία της προληπτικής συντήρησης.