Τεχνικές και Υλικά Ζωγραφικών Έργων Τέχνης: Φορητές Εικόνες και Πίνακες. Γενικές Αρχές Προληπτικής Συντήρησης
Χαιρετισμός: Α.Θ.Μ. Πάπας & Πατριάρχης Αλεξανδρείας & Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β.
Προλογισμός: τ. Διευθυντής Συντήρησης Εθνικής Πινακοθήκης: Δρ. Μιχαήλ Δουλγερίδης
Εισαγωγικό Σημείωμα για την Θεολογία της Εικόνας: Δρ. Γεωρ. Κόρδης

Επικ. Καθηγητής Δρ. Χρήστος Χ. Καρύδης 


Εκδόσεις Ίων

ISBN: 978-960-508-301-4, Eύδοξος: 86199428
Έτος έκδοσης: 2019
Σελ. 184


Το περιεχόμενο της μελέτης, το οποίο σε δώδεκα (12) κεφάλαια καλύπτει την παρουσίαση όλων των κατασκευαστικών υλικών και τεχνικών της φορητής εικόνας και των πινάκων, διαμορφώθηκε για μεγαλύτερη ευκολία σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται όλα τα κατασκευαστικά υλικά της φορητής εικόνας (ξύλο, ύφασμα, προετοιμασία, χρωστικές, συνδετικά υλικά, χρύσωμα και βερνίκωμα) και στο τέλος παρουσιάζονται βήμα πρός βήμα η κατασκευή μιας φορητής εικόνας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα υλικά και η κατασκευή ενός ζωγραφικού έργου σε ύφασμα όπως επίσης και οι τρόποι τελαρώματος. Τέλος, το τρίτο και τελευταίο μέρος αφιερώνεται στη διατήρηση των ζωγραφικών έργων μέσω της 'πρόληψης' παρουσιάζοντας τα βασικά πεδία της προληπτικής συντήρησης.  

Εικονογραφική αναπαράσταση & συντήρηση της εικόνας 'Ρόδον το Αμάραντον' της Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου-Ευαγγελισμού Ιέρακος-Λακωνία

Εικονογραφική αναπαράσταση και συντήρηση της εικόνας ‘Ρόδον το Αμάραντον’ της Ι. Μονής Αγ. Γεωργίου- Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ιέρακος-Λακωνία. 

Δρ. Χρήστος Χ. Καρύδης & Νικόλαος Γ. Τουτός


Εκδόσεις Εκκλησιαστική Βιβλιοθήκη Ι. Μητροπόλεως Μονεμβασίας & Σπάρτης, Σπάρτη, 2018. 

ISBN:978-618-82143-6-1
Σελ. 48


Η συγκεκριμένη μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο γίνεται αναφορά στην εικονογραφική αναπαράσταση της εικόνας το ΄Ρόδον το Αμάραντον΄ χρησιμοποιώντας βιβλιογραφικές αναφορές. Στο δεύτερο μέρος γίνεται αναφορά στους τρόπους καταγραφής και επεμβατικής συντήρησης της συγκεκριμένης εικόνας.